Nuon

Nuon

Nuon is een energieleverancier van electriciteit en gas. Nuon is onderdeel van Vattenfall, dat 100% eigendom is van de Zweedse staat.

NUON is een naar eigenzeggen milieuvriendelijke energiemaatschappij die duurzame producten aanbiedt. Het bedrijf doet er alles aan om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken. In dat kader doet NUON mee aan het plan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. NUON probeert goede financiële resultaten te behalen, een betrouwbare energieadviseur te zijn, en tevens ook een aantrekkelijke werkgever. Om aan te tonen dat NUON echt duurzaam bezig is, wordt er ieder jaar een maatschappelijk verslag gepubliceerd, die de klant kan inzien.

Een rijke geschiedenis
NUON kwam in 1995 in één klap als grote speler om de energiemarkt doordat het ontstond uit het samengaan van meerdere regionale nutsbedrijven in Nederland. Sinds de liberalisatie van de energiemarkt in 2004 zijn er veel nieuwe klanten bij NUON aangesloten, en trad NUON zelf toe tot de Belgische markt.

Om een nog betere service te kunnen leveren, heeft NUON sinds 2009 het deel ‘energie leveren’ en ‘energienet beheren’ opgesplitst tussen NUON en Alliander.

Verantwoordelijkheid nemen
Doordat NUON zich bewust is van zijn positie, neemt het zijn verantwoordelijkheden als het gaat om het duurzaam produceren van energie, maar ook hoe het met zijn klanten en werknemers omgaat. Zo is NUON streng voor wanbetalers, maar rechtvaardig voor wie niet kan betalen.