Energie Direct

Energie Direct

Energie Direct is het grootste online energiebedrijf van Nederland.
Energie Direct is ontstaan na de liberalisering van de energiemarkt.

EnergieDirect is een aanbieder van energie die ontstaan is nadat de energiemarkt werd vrijgegeven. Hoewel EnergieDirect uitgegroeid is tot een groot online energiebedrijf, is het team achter EnergieDirect groot gebleven. Op deze manier blijven de kosten en dus ook de prijzen laag, en kan het bedrijf nog verder uitgroeien. Momenteel voorziet EnergieDirect ruim 500.000 mensen van energie. Met veel online interactie probeert het energiebedrijf nog beter met je te communiceren, en af te komen van de papieren wereld waarin veel consumenten tegenwoordig leven.

Overstappen
Als je besluit over te stappen naar EnergieDirect, gaat dat soepel en zonder problemen. Je hebt het proces zelf in de hand, en EnergieDirect houdt zich altijd aan hun eigen gedragscode. Als er eens iets fout gaat, zal dit bedrijf er niet voor schromen dit te erkennen.

Bereikbaarheid
Door online 24 uur per dag beschikbaar te zijn, probeert Energiedirect.nl een veilige en vertrouwde energieleverancier te zijn. Energiedirect is online erg transparant over de gang van zaken: stroom is niet de hoofdzaak, de manier waarop met klanten wordt omgegaan wel. Op deze manier probeert EnergieDirect meer klanten aan zich te binden, en het vertrouwen in de energiemarkt weer terug te winnen.